Monday, 4 March 2013

Olten ஸ்ரீமனோன்மணி அம்பாள் ஆலயத்தின் மஹா கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம், திருக்குட முழுக்கு பெருஞ்சாந்தி விழா


No comments:

Post a Comment